Revner

Korte, fine revner i tagsten har normalt ingen væsentlig betydning for holdbarheden. Lange, næsten gennemgående revner i tagsten kan derimod medføre en deling.

Ofte er revner i tagsten opstået under produktionen.

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 14)