Tegltagsten

Skader på tegltagsten kan bl.a. skyldes forhold ved oplægningen. I denne sektion gennemgås nogle forskellige skadetyper og deres mulige årsager.

Ikke alle skadetyper har betydning ud over det æstetiske. I tvivlstilfælde anbefales en nærmere undersøgelse af tagets og tagstenenes tilstand.