Fugtskader

Før der tages stilling til udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til fugtskadernes opståen.

Fugtskader optræder hovedsagelig indvendigt og kan skyldes..

  • at det fugtisolerende paplag ikke er korrekt indlagt, beskadiget i udførelsesfasen eller mangler (Info. Murerfagets byggeblade nr. 32 "Papindlæg i murværk"),
  • at der er utætheder i det udvendige overfladelag f.eks. grove revner,
  • at rumluftens vanddamp kondenserer på ydervæggen. Dette forekommer hyppigst i ældre boliger med massivt murværk, hvor ydervæggens varmeisoleringsevne er lav.
    I sådant murværk bliver varmeisoleringsevnen endvidere nedsat på grund af et stort vandindhold i murværket.

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 11)