Revner

Revner alene i kalklag eller malingslag
Igennem vide revner i malingslag i slagregnspåvirket murværk kan der ske vandindtrængning, hvorefter der kan opstå afskalninger. Sådanne revner bør derfor udbedres. Revner i kalklag er af mindre betydning.

 

Revner i vandskuringslag, puds og lignende
Igennem vide revner i overfladelaget i slagregnspåvirket murværk kan der ske vandindtrængning, hvorefter der kan opstå afskalninger. Sådanne revner bør derfor udbedres. Fine revner er derimod normalt kun af æstetisk betydning. Hvis der påføres maling eller kalk på revnet puds, er der dog risiko for, at også det påførte lag vil revne.

Årsagen er ofte, at pudsen har været udsat for en for hurtig udtørring, og/eller pudsmørtlen har indeholdt for meget cement. Revnerne kan endvidere skyldes at der har været anvendt et enskornet mørtelsand.

 

Revner i murværk og påførte lag
Herved forstås revner, der løber over flere skifter eller vandret over flere stenlængder.

Før der tages stilling til en eventuel udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til revnernes opståen.

 

Revnerne kan skyldes..

  • Fundamentssætninger
  • Bæreevnesvigt
  • Mangel på dilatationsmulighed
  • Materialesvind
  • Direkte sammenbygning af materialer med forskellige deformationsegenskaber
  • fugtisolerende paplag, der er indlagt således, at forekommende forskydningspåvirkninger ikke kan optages i murværket
  • Forkert placerede eller for få murbindere
  • Rusttærede murbindere
  • Rustdannelse på indmurede armeringsstænger og stålkonstruktioner