Graffiti

Afrensningen skal udføres nænsomt for ikke at beskadige murværket, og bør derfor foretages af teknikere med erfaring i at fjerne graffiti. På internettet og i telefonbogen under »Facadebehandling og rengøring« findes firmaer med speciale i graffitiafrensning.

Der kan eventuelt foretages prøveafrensning af et mindre område.

Malingfjernere er opløsningsmidler, som påføres det graffitibemalede område. Der kan eventuelt afdækkes med plastfolie for at hindre opløsningsmidlet i at fordampe for hurtigt.

Når malingen er opløst, spules efter med vand. På sarte overflader skal den opløste maling aftørres inden skylning. Vandets temperatur og tryk afhænger af såvel afrensningsprodukt som overflade.

Hvis der er risiko for ny graffiti, kan man udføre en forebyggende overfladebehandling efter afrensningen. Herved lettes og billiggøres en kommende fjernelse af graffiti. Produkterne til denne overfladebehandling indeholder såkaldte »slipmidler« (voks, silikone, sukker), som bevirker, at maling ikke kan sidde fast på overfladen.