Skadesbeskrivelse

 KomponentSkadesbeskrivelseUden skaderSkaden har kun visuel betyd- ningSkaden skal udbedres ved lejlighedSkaden skal udbedres hurtigt
Murværk     
Mursten     
Mørtelfuger     
Andre fuger     
Murafslutninger     
Teglbjælker og stik     
Sålbænke     
Kalfatringsfuger     
Dilatationsfuger     
Sokler     
Tagrender og nedløb     
Kalklag eller malingslag     
Vandskuringslag og lignende     
Puds     
Murafslutninger     
Teglbjælker og stik     
Sålbænke     
Kalfatringsfuger     
Dilatationsfuger     
Sokler     
Tagrender og nedløb     
Tagsten     
Rygningssten     
Udluftningshætter     
Udluftningsspalter     
Overstrygning/ forskelling     
Understrygning     
Undertage     
Tagrender/ skotrender     
Træværk     
Inddækninger