Maling

Generelt
Når det drejer sig om behandling af murværk, gør mangfoldigheden af produkter det vanskeligt og omfattende at beskrive de specielle forhold, der gør sig gældende ved brug af de enkelte malingstyper. Derfor henvises til producenterne af de forskellige produkter.
Generelt gælder, at murværkets overflade skal være tør og ren, når der males, så malingens vedhæftning kan blive den bedst mulige. Snavs, løs mørtel og udblomstrede salte bør børstes af umiddelbart før malerarbejdet, og eventuelle reparationer bør være foretaget i god tid forinden.

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Murerfaget anbefaler generelt ikke, at udvendigt murværk males. I mange tilfælde må malerbehandling betegnes som værende problematisk.
Vær opmærksom på at garantiforpligtelsen bortfalder hos en række producenter af murermaterialer, hvis udvendigt murværk malerbehandles. Det er derfor særlig vigtigt at forhøre sig hos den aktuelle leverandør af mursten og mørtel. Der stilles større krav til murstenenes frostbestandighed i en ydermur, der skal males. 

Murværket må ikke kunne optage nævneværdige vandmængder, efter at malingen er påført, og udvendig behandling af murværk må kun foretages med en diffusionsåben maling, der tillader eventuel fugt at fordampe gennem malingslaget.
Bemærk at murværkets vandindhold skal være det mindst mulige, når malingen påføres, det vil sige, at der skal gå mindst 1-2 år efter opførelsen.

Producentens anvisninger skal altid følges.