Kalkning

Kalk er den mest diffusionsåbne form for overfladebehandling. Det tillader fordampning fra underlaget, ødelægger ikke murværket og er nemt at holde ved lige eller fjerne. 

Som underlag for kalkning er kalkrig puds bedst egnet, og mørtlerne bør ikke være mere cementholdige end kalkcementmørtel KC 50/50/700. Puds med højt cementindhold nedsætter kalkens vedhæftning.
Til udvendigt murværk frarådes brug af kalk, der er tilsat plastbindemidler eller lignende. 

Behandling med indfarvet kalk
Udrørt hvidtekalk kan erfaringsmæssigt indeholde op til 5-8% pigment uden væsentlig afsmitning. Der er ikke plads til flere farvekorn imellem kalkkrystallerne, så indfarvet kalk vil aldrig blive så mørk i farven. Ønskes mørkere farver, må der kalkes flere gange med samme farvedosering.

Lasering med indfarvet kalkvand
Kravene til behandling med indfarvet kalkvand er de samme, som gælder for kalkning med hvidtekalk.
Underlag med højt cementindhold egner sig ikke til lasering.

Sandkalkning
Kravene til behandling med sandkalk er de samme, som gælder for kalkning med hvidtekalk.
Det er vigtigt, at sandkalk påføres i et meget tyndt lag svarende omtrent til kornstørrelsen af det anvendte kvartssand