Grovpuds

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Grovpuds har som hovedformål at udfylde underlagets fordybninger og at gøre fladen plan. Grovpudset murværk fremstår med en glat, dækkende overflade. Slæbespor fra pudsebrættet forekommer ofte i større eller mindre omfang afhængig af sandets kornstørrelse.
Grovpuds beskytter murværket mod ydre påvirkninger og kan anvendes i både passivt, moderat og aggressivt miljø (i aggressivt miljø dog altid mindst to lag). 

Underlag
Underlaget skal være nogenlunde jævnt, rent og have en svag sugeevne. Grater, søm og lignende fjernes. Grove fordybninger udfyldes ved indmuring af teglstykker eller mørtel. Sugeevnen skal helst være ens i alle områder – dels af hensyn til arbejdets udførelse dels af hensyn til det færdige resultat. Vær opmærksom på at letklinkerbeton, hårdtbrændte mursten, meget tæt beton o. lign. suger så lidt, at forvanding skal begrænses mest muligt før udkast og pudsning.

Pudsning
Puds vælges i overensstemmelse med underlag og miljøpåvirkning. En mørtel med højt cementindhold er ikke altid at foretrække frem for en mørtel med mindre cementindhold.
Både meget cementrig og særlig finkornet grovpuds giver større risiko for svindrevner i den færdige overflade, og pudsens styrke bliver svagere jo mere finkornet materiale, der vælges. Tilsætningsstoffer – luft, plastbinder, farvepigment osv. – må ikke tilsættes mørtlerne uden dokumentation for egnethed.
Pudsning skal foretages i et materiale med så grovkornet tilslag som muligt. En tommelfingerregel er, at tilslaget skal have en kornstørrelse svarende til mindst en tredjedel af lagtykkelsen.
Grovpudsmørtel kan påføres, når underlaget er tilstrækkelig tørt. 
 
Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.