Udtørring

En vis udtørring skal finde sted, inden nyopført murværk kan overfladebehandles. I udvendigt murværk må vandindholdet max. være ca. 3 vægtprocent og endnu lavere, hvis det skal males.

Ved opmuringen tilfører mørtlen normalt murværket en vandmængde på ca. 4-5 vægtprocent. Da overfladebehandling i sig selv reducerer vandets fordampning fra murværket, skal en del af dette vand udtørres, inden overfladebehandling foretages. Fugtigt murværk har en lang udtørringstid og er dermed i en lang periode udsat for mulige frostskader. Jo bedre udtørring, jo mindre risiko for frostskader. Hvornår vandindholdet i nyopført murværk er ca. 3 vægtprocent, kan ikke angives præcist, men normalt kan overfladebehandling først udføres 1-4 måneder efter opmuringen, afhængig af vejrlig.