Montering af endeluk

Hvor der på grund af dårlige pladsforhold - eksempelvis ved "små" midterpiller med TB-render til begge sider eller ved hjørnevinduer m.v. - ikke kan afledes indtrængende vand videre ned ad facademurens bagside, kan anvendes et endeluk, så vandet kun ledes til den ene side.

Endeluk limes på den ene ende af TB-renden - TB-renden må ikke lukkes i begge ender! Den medfølgende slange monteres på endelukkenes afløbsstudse med tilhørende plasticclips og føres ud gennem hul i fuge i facademuren. Slangen skal være 1 cm fri af facademuren og må ikke have bagfald.

Limning af endeluk og plastslanger skal ske ved temperaturer over 5 °C.

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys.

Læs mere om TB-renden og se trin-for-trin vejledning i publikationen "Vejledning om fugtspærre".