Montering af TB-rende

TB-rende indbygges på bagsiden af facademuren, hvor den kan indmures over det 2. skifte eller over det 3. skifte.

Det er vigtigt, at der ikke etableres kuldebro mellem facademuren og bagmursoverliggeren.

Under indmuringen skal påses, at vand ikke kan passere "bagom" TB-renden via hullerne i den indmurede flange. Dette sikres ved, at denne flange er helt dækket af mørtel.

TB-renden indbygges med min. 20 cm overlængde i hver side i forhold til hulmål.

TB-renden skal i færdigt bygværk være fri for mørtel og isolering.

Emnerne må ikke lagres, hvor de udsættes for direkte sollys.

Det er kun muligt at anvende TB-renden som eneste fugtspærre, som det ses på illustrationen, når en række punkter overholdes, disse beskrives nærmere i publikationen Vejledning om fugtspærre.