Udkrasning

Udkradsning og afkostning skal foretages i takt med opmuringen, så snart mørtlen er suget død, men før fugerne fryser.

Udkradsning og afkostning af vådt murværk må ikke ske, da bindemidlet kan sætte sig fast i murstenenes overflade og skæmme udseendet.