Indlæggelse af murpap

Anbringelse og bearbejdning af fugtspærre
Fugtspærren udrulles på et plant underlag, opmærkes og ombukkes til den ønskede facon.
Fugtspærrens temperatur skal være over 5 ºC, hvis den skal bukkes med en mindre radius end 15 mm.
Fugtspærren skæres med en skarp kniv af typen 'ørnenæb' tagpapkniv.
Fugtspærren må ikke rives over, men skal skæres med et rent snit.

Samlinger
Alle samlinger, både lodrette og vandrette, skal udføres med minimum 100 mm overlæg og sammenklæbes (fuldklæbes) med asfaltklæber.
Der påføres asfaltklæber med fugepistol eller spartel i en stribe ca. 20-30 mm fra kanten. Alternativt kan samlingen fastholdes med påklæbning af aluklæbebånd med asfalt i minimum 50 mm bredde.

 

 1. Fugtspærren lægges på fundamentet i murens fulde bredde, inden murearbejdet begyndes. 

  Samlinger lægges med minimum 100 mm overlæg, der klæbes, som tidligere beskrevet. 

  Herefter opmures to skifter i bagmuren. 

  Hjørnet er et udsat sted. Derfor skal der lægges rigeligt med klæber i hjørnet for at sikre tæthed.
 1. Et ca. 600 mm langt passtykke tildannes og placeres som vist. 

  Det er vigtigt, at fugtspærren kun snittes i den del, der skal ligge vandret, et længere snit kan give en åbning i den lodrette del af fugtspærren, der kan lede vand direkte ind i bagmuren.
 1. Der påføres et lag klæber og passtykket nedlægges derpå, således at klæberen flyder ud ved samlingerne.
 1. De gennemgående baner lægges derefter ud med overlæg ind over passtykket og klæbes. 

  Første skifte i formuren og tredie skifte i bagmuren henmures. Samme metode anvendes ved indadgående hjørner.

Figur 1. Tilskæring og klæbning af udadgående hjørnesamling.

 1. Fugtspærre
 2. Betondæk
 3. Klæbet overlæg
 4. Klæbet overlæg
 5. Fugning med asfaltklæber

Figur 2a. Samling af indadgående hjørne.
I alle jørnesamlinger skal fugtspærren klæbes i overlæggene, således at der opnås radontæthed.
Ved døråbninger og andre ændringer i fugtspærrens forløb skal der sikres sammenhæng i fugtspærren, således at eventuelt vand opfanget af fugtspærren ikke kan løbe ud over fugtspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning.

 1. Fugtspærre over hulmur
 2. Fugtspærre i døråbning
 3. Klæbet overlæg
 4. Fugtspærre fra hulmur slidses op og bøjes som lukkestykke, der klæbes til betondæk 
 5. Hjørnesamlinger lukkes med asfaltklæber

Figur 2b. Isometri af fugtspærrens placering ved døråbning