Eksempler på stentyper

Der findes 3 typer mursten

Håndstrøgne stenBlødstrøgne sten
Maskinsten