Title: Luftlydisolering
Subtitle:
Author:

Luftlydisolering

Forhold omkring lydisolering ses i SBI-anvisning 237: Lydisolering mellem boliger – Nybyggeri (henvisninger i denne tekst er til denne anvisning).

Det væsentligste krav ved almindelig boligbyggeri er et reduktionstal R’w = 55 dB mellem 2 boliger. Kravet gælder mellem en bolig og rum uden for boligen, herunder andre boliger (tabel 1 og afsnit 5.1).

 

Lejlighedsskel

Ved anvendelse af murværk som lejlighedsskel er det et krav, at der mures med 100 % fyldte fuger, dvs. slåede studser samt filtsning på begge sider (2 x 1 mm) (afsnit 5.1.2).

Værdien kan overholdes ved anvendelse af:

1. 350 mm teglstensvæg, dvs. en 1 ½ stens væg

Figur 1. R’w = 55 dB for 1 ½ stens mur

2. Dobbeltvæg (tabel 8) med 72 mm hulrum udfyldt med 60 mm mineraluldsisolering (i alt 288 mm) (afsnit 5.1.2). Se nedenstående tabel.

Vægopbygning Etagehuse Rækkehuse
Teglmur (rumvægt 1260 kg/m3) 2 x 168 mm 2 x 108 mm
Teglmur (rumvægt 1800 kg/m3) 2 x 108 mm 2 x 108 mm

Figur 2. R’w = 55 dB for dobbeltvæg

 

Lydfuger

For at sikre, at flanketransmissionen ikke reducerer R’w i forbindelse med et ellers korrekt udført lejlighedsskel, skal formuren omkring lejlighedsskellet udføres på én af følgende måder (afsnit 4.2.5):

Med dilatationsfuge ud for lejlighedsskel:

Figur 3. Dilatationsfuge ud for lejlighedsskel

Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel, men med minimum 800 mm mellem binderkolonnerne:

Figur 4. Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel


Go back to the regular design...