Title: Tæthed af bagmur
Subtitle:
Author:

Tæthed af bagmur - projektserie

Teknologisk Institut, Murværk, har haft en projektserie i gang med det formål at eftervise, at bagmur af murværk kan anvendes, når kravene omkring bygningers tæthed skærpes som følger:

Kravet for passivhuse ligger på ca. ≤ 0,35 l/s pr. m2 og er således skærpet ift. bygningsreglementets 2020-krav.

Der er udført murfelter a ca. 1 kvm med forskellig mure- og fugeteknikker samt med og uden tyndpuds. Murfelterne blev testet for lufttæthed i laboratoriets vinduesprøvestand. Det blev herved eftervist, at murværk (uden gennembrydninger i form af installationer) kan opnå fornøden tæthed til at kunne anvendes som bagmur ift. de skærpede tæthedskrav (uden overfladebehandling), når nedenstående sikres:

Disse forhold er også relevante for facadens tæthed over for slagregn

Efterfølgende er nogle typiske løsninger blevet beskrevet og testet for tæthed. De 3 løsninger, som testes for lufttæthed, er følgende:

Herudover beskrives og vejledes omkring almindelige løsninger.

Projektets konklusion er, at blankt- og tyndpudset murværk med de rette teknikker og kombination af materialer kan anvendes i både BR 2020 og passivhusbyggeri.

Væggene med de afprøvede gennembrydninger viser, at korrekt monterede indbygningsdele kun i meget begrænset omfang forringer lufttætheden i forhold til murværk uden gennembrydninger.

SE/DOWNLOAD HELE RAPPORTEN VEDR. TÆTHED AF BAGMUR HER


Go back to the regular design...