Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig side

Efterisoleringskonceptet kort fortalt

01-11-2013

Teknologisk Institut, Murværk er sammen med repræsentanter fra en række virksomheder ved at udvikle et nyt efterisoleringskoncept til parcelhuse fra 60'erne og 70'erne. Læs mere om typehuset og få et overblik over konceptet her.

Mere end 40 % af typehusene i Danmark er bygget i perioden fra ca. 1960 til 1979, målt på etagekvadratmeter (Danmarks Statistik, 2010) og er således den mest udbredte danske hustype. Udviklingen kulminerede fra 1970-74 med over 27.000 nye huse om året.

Typehusets karakteristika

Der er naturligt sket en udvikling af hustyperne i løbet af perioden, men grundlæggende er de ens med hensyn til byggetekniske løsninger og har generelt set også et meget ensartet facadeudtryk. Til gengæld er der et væld af variationer i materialevalg, facadeopdeling, farvesætning og detaljeudformning, som individualiserer det enkelte hus.

Typehusets konstruktion er blevet dets karakteristika – den lave, skalmurede facade, der over dørhøjde afsluttes af en rem, hvorpå tagkonstruktionen hviler. Den brugsmæssige værdi har fra starten været i højsædet frem for det arkitektoniske potentiale.

Skillelinjen ved 1979 skyldes, at der pr. 1. februar 1979 indførtes betydelige stramninger i bygningsreglementets krav til varmeisolering af de enkelte bygningsdele (Boligministeriet, 1977). Dette var en reaktion på energikriserne i 1970’erne og betød, at husene delvist ændrede arkitektonisk udtryk.

Energiforhold

Hulrummet i ydermure kan være uisoleret, have hulrumsisolering af mineraluld (70-100 mm) eller letklinker + skum. Varmeisoleringskravene var i det første bygningsreglement beskedne og forblev uforandrede indtil en skærpelsen i 1979. Generelt har husenes ydervægge derfor dårlig isoleringsevne.

Teknologisk Institut vil med projektet "Nyt efterisoleringskoncept til murede facader med tegl" gerne adressere problemet og samtidig give en mulighed for at bevare husets udtryk med teglfacader - som et alternativ til udvendig efterisolering, som ikke tilgodeser udseendet og indvendig efterisolering, som i praksis er svær at udføre uden at få problemer med skimmel og indeklima.

For at downloade en kort beskrivelse af projektet KLIK HER.

Herunder ses principskitser for projektet, hvor formuren nedrives og erstattes af en slankere version med nye sten, hvilket giver plads til mere og bedre isoleringsmaterialer.


< Tilbage
Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN AF 1893
Kontakt webmaster | Ansvar