Title: Afdækning vinduesåbninger
Subtitle:
Author:

Afdækning ved vinduesåbninger

I forbindelse med afdækning af murværk er det vigtigt også at få afdækket bundfalsen i vinduesåbningerne. Afdækningen bør her udføres med en presenning eller kraftigt undertag, tilpasset vinduesåbningens bredde. Der afsluttes på begge sider med en lægte som drypnæse.

Løsningerne beskrevet under afsnittet ”Afdækning af for-/bagmur” kan ligeledes anvendes.


Go back to the regular design...