Title: Afdækning
Subtitle:
Author:

Hvorfor afdækning?

Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.

Overordnet kan afdækningen af selve byggeriet foretages efter to principper:

Beskrivelserne i underdpunkter omhandler afdækningsmetoder, såvel som metoder til afvanding, hvor der ellers ville være ledt vand til murværket.

Klik her for at læse eller downloade en kort vejledning med hovedprincipperne for afdækning.


Go back to the regular design...