Title: EPS-søjler
Subtitle:
Author:

EPS-søjler

EPS –søjler anvendes til at afstive murfelter for vandret last. En EPS-søjle består af for- og bagmur, lodret armering i form af ”musetrapper” og EPS-isolering, som holdes sammen med Multiklæb.
EPS-søjler indbygges altså usynligt i murværket og kan forøge murværkets bøjningsstyrke med en faktor 10 eller 20.
Bredden af en søjle er typisk ½ til 1 meter. Sådan et murfelt kan effektivt afstive op til flere meter murværk på begge sider. Beregning af EPS-søjler foretages under projektering, og vejledning kan findes her.

Princippet i en EPS søjle er vist på figuren:

Figur 1. EPS og armering i smalle hulmure til erstatning af stålsøjler (bindere ikke vist). Lodret snit

Fig. 2. EPS og armering i smalle hulmure til erstatning af stålsøjler (bindere ikke vist). Vandret snit (bindere ikke vist).

Ved laboratorietest er anvendt nedenstående materialer. For at anvende beregningsgrundlaget skal der anvendes materialer med tilsvarende dokumenterede egenskaber.

Søjlens dele

Materialekrav

Lodret armering ved for- og bagmur

Murtec Dista (rustfast) eller tilsvarende

Fleksibel hård isolering i hulrummet

EPS: C80 eller S80 (ekspanderet polystyren)

Klæb til armering og isolering

Lip Multiklæb grå CE: C2E S1 eller tilsvarende

Muremørtel

KC 50/50/700 eller stærkere

Sten i for- og bagmur

Trykstyrke mindst fb > 18 MPa

Når bøjningstyrken og stivheden er forøget så meget, vil det svage led være forankringen af muren i top og bund, der for hårdt belastede vægfelter skal udføres stærkere end vanligt.

Ved væggens bund kan f.eks. anvendes ”lim-pap-lim” løsning, som er nærmere beskrevet her.
Ved væggens top kan f.eks. anvendes indlimede gevindstænger, som bruges til at bolte tagremmen til muren. Denne løsning er vist i udførelsesvejledningen, men andre metoder kan anvendes.

Udførelsen er beskrevet i detaljer i en fotoserie, som kan downloades som pdf fil her.

Kvalitetssikring af udførelsen
Det sikres ved løbende stikprøvekontrol, at:

 


Go back to the regular design...