Title: Farveforskelle på puds
Subtitle:
Author:

Farveforskelle på puds

Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel skyldes oftest, at overfladelaget er udført..


Reparation
Farveforskelle kan mindskes eller udlignes ved at lasere med indfarvet kalkvand, der indeholder samme type farvestof som i den indfarvede mørtel eller silikatlasur. Bemærk, at indfarvet kalkvand kun er egnet på svage og sugende underlag. Den mest effektive udbedring sker ved at fjerne det gamle pudslag, fx ved pighugning og manuel afskrabning eller afslibning.
Alternativt kan laget fjernes ved lavtryksblæsning med finkornet sand. Afrensningsmetoden afhænger af overfladelagets og murværkets styrke.Man kan også påføre et nyt lag indfarvet mørtel på det eksisterende.Reparationerne kan udføres partielt, men de bedste resultater (uden synlige forskelle) opnås i større sammenhængende områder.Ældre huse
Et nyt tyndt mørtellag kan ikke forstærke ældre murværk, der er begyndt at forvitre i fuger og sten. Tynde mørtellag kan tværtimod ofte øge forvitringen. Det er ofte også problematisk at overfladebehandle ældre murværk med indfarvet mørtel på grund af salte i murværket. Sådanne salte kan ud over afskalninger også fremkalde misfarvninger, der normalt især er synlige på meget mørke og meget lyse mørtellag.


Go back to the regular design...