Title: En oversigt
Subtitle:
Author:

En oversigt

Normer og regler for murværksområdet tager udgangspunkt i Bygningsreglementet, BR08, som fastsætter hvilke normer og standarder, der skal anvendes ved projektering og udførelse af bygninger i Danmark.

Når normer og standarder er nævnt i BR08 er det et lovkrav, at de følges. Dog er der mulighed for afvigelser, men kun med behørig dokumentation for, at afvigelsen er forsvarlig.

Vejledninger og regler, som ikke er nævnt i BR08, kan være påkrævede at følge af andre årsager. De kan være grundlaget for garantier udstedt af leverandører, eller fordi projektmaterialet kan kræve, at de følges.

I den efterfølgende oversigt er status nævnt for de enkelte normer og standarder.

 

Bygningsreglement BR08
Bygningsreglementet er udfærdiget i medfør af byggeloven og gælder som udgangspunkt for alt byggeri i Danmark.
I kapitel 4, BR08, bestemmes at der ved dimensionering af konstruktioner skal benyttes Eurocodes med tilhørende danske annekser. Det vil sige, at man i Danmark anvender et fælles, europæisk grundlag for beregning og projektering af konstruktioner.

 

Eurocodes for murværk
Generelt gælder for alle typer af konstruktioner følgende Eurocodes (angives udateret):

For murværk gælder følgende Eurocode 6 (angives daterede):

 Det er frivilligt at anvende:

I den supplerende vejledning findes en væsentlig del af det erfaringsgrundlag og de vejledende værdier for mørtel og murværk, som tidligere med den danske murværksnorm DS 414 har været anvendt i Danmark. Således findes styrkereferencen for receptmørtler i form af KC-mørtler heri.

 

Produktstandarder og CE-mærkning
I Eurocode 6 henvises til en række fælleseuropæiske produktstandarder for de materialer og produkter, som anvendes i murværk. Der findes desuden en række andre relevante standarder, som ikke er direkte nævnt i Eurocode 6, eksempelvis for pudsmørtel og tagsten.

Generelt gælder for alle byggevarer, at når der foreligger en harmoniseret europæisk produktstandard for en byggevarer, så skal byggevaren CE-mærkes iht. standarden. Se mere om CE-mærkning her.

 

Oplægningsvejledning for tegltage
Tegl 36 er murerfagets anvisning på, hvordan tage med tagsten lægges korrekt. Både teglproducenter og de udførende murermestre og -svende står bag publikationen, som udgives af Murerfagets Oplysningsråd.
Bemærk at tagstensleverandører ofte forbeholder sig, at vejledningen skal følges, for at produktgarantien er gældende.

Oplægningsvejledningen kan findes her.

 

Pudsarbejder
Pudsarbejder er ikke reguleret af BR08 eller det øvrige lovpligtige normgrundlag i Danmark. Der kan anvendes en frivillig standard som grundlag for projektering og udførelse af pudsarbejder:

EN 13914 Dimensionering, forberedelse og anvendelse til udvendig og indvendig pudsning

Del 1: Udvendig pudsning

Del 2: Indvendig pudsning.   

 

Anvisninger, vejledninger, Byg-ERFA blade m.m.
Ud over de ovennævnte standarder mv. findes en mængde andre publikationer med anvisninger og vejledning. Et opdateret overblik over relevante publikationer fås i den seneste udgave af "Murerhåndbogen" fra Forlaget Tegl.


Go back to the regular design...