Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig side
Forside / Materialer / Efterspændt murværk  / Dimensionering / Kombinationsvægge

Dimensionering af efterspændte kombinationsvægge

Efterspændte kombinationsvægge dimensioneres i det store hele som lodret belastede vægfelter. Specielle forhold er beskrevet nedenstående.

Bemærk at vejledningen tager udgangspunkt i den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Lodret last
Variationen i den lodrette last er afhængig af bagvægstypen. I projektmaterialet foreskrives en opspændingskraft P (f.eks. 85 kN) og ved projekteringen regnes med nedenstående interval af P.

Kombinationsvæg bestående af formur af tegl og bagvæg af:

  • Tegl fra 0.80 x P til 1.10 x P
  • Porebeton fra 0.75 x P til 1.15 x P
  • Letklinkerbeton fra 0.70 x P til 1.10 x P

Excentricitet
Pga. udformningen af beslaget kan der regnes med en vis indspænding i toppen af vægfeltet. Det vil sige, at excentriciteten (e0) kan regnes at virke til gunst. Størrelsen på e0 må højst være 1/3 af vægtykkelsen og ikke større end 2 gange excentriciteten i vægfeltet.
F.eks. for en 108 mm væg kan e0 = -36 mm, når excentriciteten i vægfeltet er større end 18 mm.

Vægbredde
Bredden af den trykpåvirkede væg kan sættes til højden. Det vil sige, er der efterspændt pr. 8 m i et vægfelt med en højde på 2,80 m, regnes der med en trykpåvirket pille på 2,80 m x 2,80 m.

Placering af stang
Normalt placeres stangen i midten, således at for- og bagmur får samme efterspændingskraft. Konstruktionen kan eventuelt optimeres, såfremt stangen placeres forskudt fra midterplanen.

Belastningstidspunkt
Konstruktionen må normalt ikke efterspændes før 3 døgn efter opmuringen. For svage sten og mørtler kan en dimensionering af vederlaget ved opspændingstidspunktet være nødvendig. Informationer vedrørende styrkeudvikling af murværk kan ses her.

Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Danske Tegl
Kontakt webmaster | Ansvar