Title: Beskrivelse
Subtitle:
Author:

Beskrivelse - hulkelet fuge

Fugens profil er indadbuet i forhold til murplanet. Den udføres ved at ligge- og studsfuger glittes med et rundet fugejern. Liggefugen er den gennemgående. Fugen er hurtig og enkel at udføre. Hvor kraftig reliefvirkningen bliver, afhænger af rundingens form.


Go back to the regular design...