Title: Variation
Subtitle:
Author:

Variation - Hulkelet fuge

Straks efter glitning af liggefugen, ridses midt i denne. Derved fremhæves murværkets vandrette linier. Denne variation kaldes hulkelet fuge med ridse.


Go back to the regular design...