Title: Beskrivelse
Subtitle:
Author:

Beskrivelse - Udglattet skrabefuge

Den overskydende mørtel, som presses ud mellem murstenene i forbindelse med opmuring, glattes ud over stenene. Herefter afkostes muren. Fugen er hurtig og let at udføre.
Murværket fremstår som en sammenhængende, rustik flade uden reliefvirkning.


Go back to the regular design...