Title: Beskrivelse
Subtitle:
Author:

Beskrivelse - hamborgfuge

Fugens profil er trapezformet og stærkt fremspringende, idet både ligge- og studsfuge ligger 5-10 mm ud fra murplanet. Studsfugen har samme profil, men udføres efter liggefugen. I forbindelse med efterfugning formes og glittes fugen med specielle fugejern, hvorefter fugen renskæres. Glitningen giver en meget holdbar fuge.
Både opmuring og efterfugningen kræver stor omhyggelighed i udførelsen, fordi fugebredden ikke må variere særlig meget.
Hamborgfugen giver et markant murværk, der fremstår med en kraftig reliefvirkning. Afhængig af hvor fremspringende fugen er, opnås en tydelig skyggevirkning på facaden.


Go back to the regular design...