Title: Beskrivelse
Subtitle:
Author:

Beskrivelse - kelet fuge

Den fugetype kaldes også en rillefuge eller blot kelfuge. Den kendes fra 1800-tallet og ses især i byggeri fra omkring århundredeskiftet.


Go back to the regular design...