Title: Beskrivelse
Subtitle:
Author:

Beskrivelse - fladskåren fuge

I forbindelse med efterfugning glittes ligge- og studsfugen, så de ligger i plan med muren. Herefter beskæres fugen skråt foroven og forneden i en vinkel på for eksempel 45 grader, så stenenes kanter står cirka 2 mm rene. Ligge- og studsfuge har samme profil, og førstnævnte er den gennemgående. Den fladskårne fuge giver murværket en svag reliefvirkning, fordi stenenes kanter står rene, så forbandtet fremhæves.


Go back to the regular design...