Title: Beregning
Subtitle:
Author:

Beregning

Vejledning:
Der er to typer beregninger: Pillemål og muråbninger. For hver beregning kan man enten finde det nærmeste hele mål, eller finde alle hele mål i et interval. Man skal taste oplysninger ind i venstre side, trykke "Beregn" knappen, og resultatet vil komme frem til højre.

Pillemål:
Find nærmest pillemål Resultat
Indtast mål: mm mm Nærmeste pillemål mindre end eller lig det indtastede
mm Nærmeste pillemål større end det indtastede
 
Angiv pillemål imellem Resultat
Nedre værdi mm
 
Nærmeste pillemål
Øvre værdi mm
Muråbninger:
Find nærmest muråbning Resultat
Indtast åbning: mm mm Nærmeste muråbning mindre end eller lig det indtastede
mm Nærmeste muråbning større end det indtastede
 
Angiv muråbning imellem Resultat
Nedre værdi mm
 
Nærmeste muråbninger
Øvre værdi mm

Go back to the regular design...