Title: Pjecer gennem tiden
Subtitle:
Author:

Pjecer gennem tiden

Nedenstående er gamle og nye teglpjecer, ideblade, murerfagets byggeblade, etc indlagt i pdf-format til gratis brug. Pjecerne ligger i original format, hvilket betyder, at oplysningerne og informationerne ikke er opdateret i henhold til nye normer, etc.

(Enkelte pjecer er endnu ikke fundet i en kvalitet, der er egnet til indscanning)

Teglpjecer

Nr. Titel Dato Udgivet af
Tegl 1 Teglfremstilling August 1960 TTT
Tegl 1 Teglfremstilling ny udg. September 1972 TTT
Tegl 1 Teglfremstilling rev. udg. Februar 1977 TI
Tegl 1 Teglfremstilling ny udg. Juni 1991 KTI
Tegl 2 Vinterbyggeri November 1960 TTT
Tegl 3 Murmål Juni 1961 TTT
Tegl 3 Murmål rev. udg. September 1985 KTI
Tegl 4 Skoler December 1961 TTT
Tegl 5 Tegl i haven Maj 1962 TTT
Tegl 5 Tegl i haven Januar 1973 TTT
Tegl 6 Tegltaget November 1962 TTT
Tegl 7 Enfamilieshuset 2. oplag November 1968 TTT
Tegl 8 800 år i Danmark Marts 1964 TTT
Tegl 9 Munkeforbandter November 1968 TTT
Tegl 10 Egenskaber Januar 1967 TTT
Tegl 10 Egenskaber rev. udg. August 1980 TI
Tegl 11 Kalk og tegl i dansk byggeri 1967 TTT
Tegl 12 Gulve i tegl 3. oplag August 1969 TTT
Tegl 13 Tegl i landbruget December 1972 TTT
Tegl 14

Sådan bruges tegl

1973 (TTT) TI
Tegl 15 Erhvervsbygninger i tegl August 1980 TI
Tegl 16 Afslutning på fritstående mure August 1992 MURO
Tegl 17 Fugtspærre i murværk 2. udg. Maj 1994 MURO
Tegl 18 Overfladebehandling af murværk Oktober 1994 MURO
Tegl 18 Overfladebehandling af murværk Juni 2003 MURO
Tegl 19 Tegl i Danmarks middelalder 1993 KTI
Tegl 20 Effektivisering af murværksprojektering med edb 1993 MUC
Tegl 21 Det murede hus Maj 1993 MURO
Tegl 22 Tegl og mørtel 1993 KTI
Tegl 22 Tegl og mørtel rev. udg. 1998 (KTI) KT93
Tegl 23 Grundlag for beregning af armeret murværk - vægge August 1996 MURO
Tegl 24 Nye styrker for murværk 1996 MUC
Tegl 25 Armeret murværk Februar 1996 MURO
Tegl 26 Tegl og akustik December 1996 KTI
Tegl 27 Skalmure - åbningers form og teknik November 1996 MURO
Tegl 29 Fugeknækkermetoden April 2000 MUC

 

Idéblade

Titel Dato Udgivet af
Ildsteder i haven Maj 1980 TI
Udendørsbelægninger i tegl Maj 1980 TI
Tegl, solenergi og indeklima September 1980 KTL + KTI
Fritstående teglmure Juli 1981 KTL + KTI
Tegltaget, det levende tag Juli 1981 KTI
Carporte i tegl Oktober 1982 KTI
Særtryk fra Tegl 2/83:
Skalmuring i forbindelse med udvendig efterisolering og boligblokke
Februar 1983 KTI + MURO
Tillægsisolering og skalmuring med tegl - idéblad November 1983 KTL + KTI
Buer i tegl September 1984 KTI
Udendørs kombineret pejs og grill Marts 1986 KTI
Dekorative elementer i tegl Marts 1988 KTI
Pejs med grill/varmeplade Maj 1989 KTI
Bageovn i tegl Maj 1989 KTI
Grillbord i tegl Maj 1989 KTI
Røgeovn i tegl Maj 1989 KTI
Dimensioneringsvejledning for teglbjælker Juni 1989 KTI
Tegl i haven, konstruktionsdetaljer Marts 1990 KTI
Standardformsten September 1990 KTI
Ideer til udestuer i tegl Marts 1991 KTI
Minigrill og pejs/ildsted April 1992 KTI
Tegl på eternit Oktober 1994 KTI
Grillbord i tegl Maj 1996 KTI

 

Murerfagets byggeblade

Nr. Titel Dato Udgivet af
1 Muremørtels blandingsforhold Juli 1973 KTL
2 Murværk i lavt byggeri Oktober 1973 MURO
3 Krav til kalkmørtler April 1974 KTL
4 Fugning af murværk April 1974 KTL
5 Papindlæg i murværk Juli 1973 KTL
6 Byggeomkostningsindeks for muret etagebyggeri April 1974 MURO
7 Kunstig udtørring Januar 1975 MURO + KTL
8 Byggeomkostningsindeks for et muret
enfamilieshus
Oktober 1975 MURO
9 Frysepunktssænkende mørteltilsætningsstoffer Januar 1976 KTL
10 Hvordan undgå: Fejl i blankt murværks
udseende
Oktober 1976 TI
11 Muremørtel til vinterbrug Oktober 1976 KTL
12 Rensning af indvendige, blanke teglmure December 1976 MURO + KTL
12 Rensning af indvendige, blanke teglmure,
2. udgave
Februar 1980 MURO + KTL
13 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage Juni 1977 KTL
13 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 2. oplag Marts 1978 KTL
13 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage, 3. oplag Marts 1980 KTL
14 Byggepladsveje, køre- og gangveje September 1977 MURO
15 Muring med fyldte fuger December 1977 KTL
16 Afslutning med rulskifte Januar 1978 KTL
17 Murafslutning med tegltagsten September 1978 KTL
18 Papindlæg i murværk December 1978 KTL + TI
19 Teglmurværks lydabsorberende egenskaber Januar 1979 TI
20 Afsyring af murværk Maj 1979 KTL
21 Luftlydisolation i dobbelte murstensvægge September 1979 SBI + MURO
22 Muremørtel December 1979 KTL
23 Maling på teglstensmurværk Marts 1980 TI
24 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage Juni 1980 TI
25 Vejrligforanstaltninger ved murearbejde September 1980 MURO
26 Armerede teglbjælker September 1982 KTL
27 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage Marts 1983 KTI
28 Vejledning vedrørende skalmuring i forbindelse med udvendig tillægsisolering September 1983 KTL
29 Fugning af murværk Maj 1986 KTL
30 Murafslutning med rulskifte Maj 1986 KTL
31 Murafslutning med tegltagsten Maj 1986 KTL
32 Papindlæg i murværk Maj 1986 KTL + KTI
33 Vejledning vedrørende oplægning af tegltage Marts 1987 KTI
34 Teglmurværks lydabsorberende egenskaber Juni 1988 KTI
35 Kontrol af mursten og mørtel Februar 1989 MURO
  Montering af KT-topplanke med ventilation Marts 1987 KTI
  Montering af KT-topplanke med ventilation, rev. udg. Marts 1990 KTI

 

Bauma dæk

Nr. Titel Dato Udgivet af
1 Baumadæk 1955 - 60 Hvorslev Teglværk
2 Baumadæk 1955 - 60 DFT - Århus
3 Baumadæk 1960 - 65 DFT - Århus

 

Roma dæk

Nr. Titel Dato Udgivet af
1 Forskallingsfrit bjælkedæk 1955 - 60 Århusteglværkernes Handelsselskab A/S
2 Dimensioneringstabeller 1960 - 65 Teglment Videbæk

 

Styrkeparametre i tidligere murværksnormer, DS 414

Udg.   Dato Udgivet af
1. Norm November 1969 DS
1. Vejledning November 1969 DS
2. Murværk Oktober 1977 DS
2. Blokmurværk Oktober 1977 DS
3. Norm Januar 1984 DS
4. Norm Juli 1991 DS
5. Norm Oktober 1998 DS

Go back to the regular design...