Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig version
Dansk Murstenskontrol / DMUK - Mursten / Produktbestemmelser

Produktbestemmelser for mursten

1. Generelt

Disse bestemmelser supplerer vedtægterne for Dansk Murstenskontrol og er en udvidet kontrol i forhold til DS/EN 771-1 samt DS/EN 771-2. Der refereres altid til nyeste udgave af standarder.

2. Indhold i ordningen

Virksomheden skal producere mursten i kategori I i henhold til DS/EN771-1 samt

DS/EN 771-2. Kategori II sten må ikke mærkes med Dansk Murstenskontrols logo.

Virksomheden skal aflevere kvartalsrapporter, der gennemses af sekretæren, der underretter det/de relevante certificeringsorganer. Derved indgår rapporterne som en del af audit og mindsker hermed omfanget af den fysiske audit og øger sikkerheden for kunderne

Såfremt den ved prøvning fastslåede trykstyrke er mindre end den deklarerede trykstyrke, forpligtes virksomheden til at informere de kunder, der har krævet en bestemt trykstyrke.

Projekter til fælles gavn for medlemmer samt brugere af teglprodukter iværksættes i det omfang, økonomien tillader det. Brancheudvalget vedtager, hvilke projekter der iværksættes.

Vedtaget af Dansk Murstenskontrols brancheudvalg 20. marts 2017

Dansk Murstenskontrol, Kongsvang alle 29, 8000 Århus, Telefon 7220 3800, Telefax 7220 3801