Title: Rygninger og grater
Subtitle:
Author:

Rygninger og grater

Rygninger og grater på tage med undertag kan udføres uden henlægning i mørtel. Ved henlægning af rygning og grater i mørtel skal de gældende anvisninger følges.

Rygninger og grater i mørtel
På tage af vingetagsten anbefales følgende fremgangsmåde:

I tagflader med falstagsten skal rygninger og grater altid udføres som mørtelfri.


Go back to the regular design...