Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig side
Forside / Materialer / Murværk / Materialelære / Lufttæthed

Lufttæthed

Arbejdets udførelse og væggens overfladebehandling med puds, maling, tapetsering osv. spiller en afgørende rolle for lufttætheden i en teglvæg.
Til orientering om, hvor store luftmængder, der kan trænge gennem en teglvæg, kan det oplyses, at man i Sverige har udført en række forsøg med flere forskellige vægtyper af tegl.
Væggene prøvedes ved forskellige tryk, og ved en trykforskel mellem væggenes sider på 1 mmHg (= 136 Pa), der svarer til vindtrykket vinkelret på en flade ved en vindhastighed på 14,7 m/sek. (kuling), varierede luftgennemtrængeligheden fra ca. 0,25 m3/h m2 for en 350 mm væg, der var pudset på begge sider og opmuret af mangehulssten, til ca. 4,5 m3/h m2 for en 228 mm væg, der var upudset.
For en almindelig 350 mm væg, der var pudset på indersiden og fuget på ydersiden, fandtes ved den nævnte trykforskel på 2 mmHg en luftgennemtrængelighed på ca. 0,8 m3/h m2.
Trykforskellen på 1 mmHg ligger betydeligt over, hvad der normalt forekommer i praksis, og en teglvægs andel i den totale ventilation i en bolig er meget ringe.

Det skal dog understreges, at opmuring med fyldte fuger er en forudsætning for, at teglvæggen overholder kravene til tæthed.

Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Danske Tegl
Kontakt webmaster | Ansvar