Title: Rumfangs-bestandighed
Subtitle:
Author:

Rumfangsbestandighed

Teglstensmurværks svind og svulmning med vekslende vandindhold kan regnes højst at være af størrelsesordenen 0,1 mm/m.


Go back to the regular design...