Title: Renovering
Subtitle:
Author:

Renovering

Er der konstateret vandindtrængning bør årsagen indledningsvis lokaliseres og udbedres. Årsagen til vandindtrængning fra for- til bagmur kan være:

Vandindtrængning gennem formuren, i et vist omfang, specielt gennem studsfuger, må påregnes. Er fugerne defekte med revner og huller kan vandindtrængningen reduceres ved en omfugning. Efter en eventuel omfugning, hvor der i det fugede murværk ikke er revner over 0,2 mm, kan der foretages en imprægnering for at gøre overfladerne vandafvisende og dermed reducere:

Garantien på teglprodukterne kan bortfalde, hvis murværket imprægneres.


Go back to the regular design...