Title: TB-rende
Subtitle:
Author:

TB-rende

Ved anvendelse af TB-render kan bæreevnen beregnes for en teglbjælke, hvor H = murhøjden, hvorefter den fundne bæreevne reduceres med 10%. Dette gøres i praksis ved at reducere kohæsionen Ck med 10%.

Materiale
TB-render og endeluk er udført med størst mulig anvendelse af regenerat (genbrugsmateriale). TB-renden er sort, mens endelukkene er hvide.

Længder
TB-render leveres i standardlængder relateret til tegloverligger-længder, med krævede overlængder. Således har en TB-rende til en 7 stens tegloverligger en længde på 7x24 - 1 + 20 = 187 cm.

Reference-
sten
Overligger længde TB-rende længde
4 stens 95 cm 115 cm
5 stens 119 cm 139 cm
6 stens 143 cm 163 cm
7 stens 167 cm 187 cm
8 stens 191 cm 211 cm
9 stens 215 cm 235 cm
10 stens 239 cm 259 cm
11 stens 263 cm 283 cm
12 stens 287 cm 307 cm
14 stens 335 cm 355 cm
16 stens 383 cm 403 cm
20 stens 479 cm 499 cm
25 stens 599 cm 619 cm

Illustration


Go back to the regular design...