Title: Tagstensbindere
Subtitle:
Author:

Tagstensbindere

Til fastgørelse af tegltagsten skal anvendes korrosionsfaste tagstensbindere.

Der må kun anvendes den type tagstensbindere, som er foreskrevet af tagstensleverandøren.
Tagstensbindere skal leveres sammen med tagstenene.


Go back to the regular design...