Title: Andre mørtler
Subtitle:
Author:

Andre mørtler

Andre mørtler er i denne sammenhæng defineret som mørtler med andre bindemidler end kombinationer af kalk og cement (KC-mørtler).


Go back to the regular design...