Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig side
Forside / Projektering / Styrker - murværk / Bøjningsstyrke

Bøjningsstyrke

Den styrkeparameter, der er relevant i forbindelse med optagelse af vindlasten er bøjningsstyrken. Den karakteristiske bøjningsstyrke for murværk af byggesten (mursten og blokke) bestemmes i henhold til EN 1052-2 ud fra standardiserede prøvelegemer (se figuren nedenfor).

 

De karakteristiske bøjningsstyrker fxk1 om liggefuger og fxk2 om studsfuger kan iht. DS/EN 1996-1-1:2006 bestemmes ud fra byggestenenes og mørtlens trykstyrke, såfremt mørtlen er fra gruppe M5 eller stærkere.

I den supplerende vejledning DS/INF 167:2008 er angivet yderligere tabelværdier for murværks karakteristiske bøjningstrækstyrke, baseret på byggestenenes og mørtlens trykstyrke.

Endvidere angives tabelværdier for bøjningsstyrken baseret på byggestenenes trykstyrke, og mørtlens vedhæftningsstyrke (fm,xk1). 

Når bøjningsstyrken bestemmes efter de generelle værdier i normerne, opnår man kun meget lave værdier, da værdien skal dække alle i praksis forekommende mørtler og sten.

Enkelte producenter har imidlertid testet og deklareret bøjningsstyrken for typiske bagmurssten (savsmuldssten) og to tørmørtler (KC 50/50/700 og KC 35/65/650).

Her er bøjningsstyrkerne deklareret i intervallet fxk1 : 0,37 - 0,50 MPa, hvilket er 3-4 gange højere end de værdier, som kan udledes af normen.

Værdierne gælder for visse typiske bagmurssten (savsmuldssten, alt efter producent) og to tørmørtler (KC 50/50/700 og KC 35/65/650).

Bøjningsstyrkens størrelse
Som illustration af betydningen af bøjningsstyrkens størrelse, betragtes et vægfelt med højden 3,2 m og længden  8,4 m udført som hulmur. Bagmuren tænkes opført med savsmuldssten opmuret med KC 50/50/700 tørmørtel og formuren med en sædvanlig blødstrøgen sten.
I figur 1 ses vægfeltet projekteret med de styrkeparametre, der er tilgængelige i det danske normkompleks. Stiplede linier er nødvendige stålsøjler.
I figur 2 ses samme vægfelt opmuret med den mindste af de deklarerede styrkeparametre (fxk1 = 0,37 MPa). Her er ingen stålsøjler nødvendige.

Murfelt med stålsøjler

Fig. 1: Murfelt med stålsøjler. Projekteret efter normens generelle styrkeparameter 0,10 MPa.

Murfelt uden stålsøjler

 Fig. 2: Murfelt uden stålsøjler. Projekteret med deklareret bøjningsstyrke 0,37 MPa.

 

Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Danske Tegl
Kontakt webmaster | Ansvar