Title: Oversigt over krav
Subtitle:
Author:

Oversigt over krav

Oversigt over krav til taghældning, afstandslister, rygninger, grater og ventilation for forskellige tagtyper

  Vingetagsten på undertag K21 falstagsten eller tilsvarende flade modeller på undertag Andre typer falstagsten på undertag K21 falstagsten med skumnylon- strimler i falsen
(altid uden undertag)
Minimum taghældning 25° 25° 25° 25°
Afstandslistens minimumstykkelse 25 mm 25 mm 25 mm Ingen afstandliste, men min. 50 mm luftspalte mellem underside lægte og overside isolering
Rygninger Lægges mørtelfri eller i mørtel Lægges altid mørtelfri Lægges altid mørtelfri Lægges altid mørtelfri
Grater Lægges mørtelfri eller i mørtel Lægges altid mørtelfri Lægges altid mørtelfri Lægges altid mørtelfri
Ventilationsareal ved tagfod Opfyldt uden særlige foranstaltninger Mindst svarende til en 15 mm fri spalte Opfyldt uden særlige foranstaltninger Mindst svarende til en 25 mm fri spalte
Ventilationsareal mellem tagsten og undertag Opfyldt uden særlige foranstaltninger Mindst svarende til en 15 mm fri spalte Opfyldt uden særlige foranstaltninger Mindst svarende til en 15 mm fri spalte
Specielle forhold og bemærkninger Ventilation af tagrum Ventilation af tagrum Ventilation af tagrum Ventilation af tagrum.
Særlige forhold ved skotrender

Go back to the regular design...