Title: Murlim
Subtitle:
Author:

Murlim

Murlim er en specialmørtel til sammenlimning af mursten og murblokke - specielt af porebeton - i stedet for opmuring i en gængs mørtel. Den almindeligste murlim ligner flisemørtel. Andre typer har plastbindemiddel. Vandglas med filler anvendes også som murlim.


Go back to the regular design...