Title: Ildfast mørtel
Subtitle:
Author:

Ildfast mørtel

Ildfast mørtel anvendes til muring af ildsteder og skorstene. Ildfaste mørtler forhandles som fabriksfremstillede tørmørtler under forskellige handelsnavne. I de fleste tilfælde består de ildfaste mørtler af ildfast ler, som eventuelt er blandet med chamotte, kvartsit eller almindeligt sand.


Go back to the regular design...