Title: Specialmørtler
Subtitle:
Author:

Specialmørtler

Specialmørtler er i denne sammenhæng defineret som mørtler, der er fremstillet til et specielt formål, og altså normalt ikke anvendes som opmurings- eller pudsmørtler i almindelig forstand.


Go back to the regular design...