Title: KC 20/80/550
Subtitle:
Author:

KC 20/80/550

Blanding af kalkcementmørtel KC 20/80/550

Vægtudmåling
Antal kg 3,5% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1400-1200 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6
Rumfangsudmåling
Antal liter 3,5% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1500 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,4
1600 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0
1700 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5
1800 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2
1900 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 3,5% kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 7,8 kg 3,5% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 6,0 liter 3,5% kalkmørtel


Go back to the regular design...