Title: KC 35/65/650
Subtitle:
Author:

KC 35/65/650

Blanding af kalkcementmørtel KC 35/65/650

Vægtudmåling
Antal kg 5,1% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1400-1200 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,6
Rumfangsudmåling
Antal liter 5,1% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1500 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0
1600 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3
1700 8,9 9,0 9,2 9,3 9,5 9,7
1800 8,4 8,5 8,7 8,8 9,0 9,1
1900 7,9 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 5,1% kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 11,6 kg 5,1% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 8,9 liter 5,1% kalkmørtel


Go back to the regular design...