Title: KC 50/50/700
Subtitle:
Author:

KC 50/50/700

Blanding af kalkcementmørtel KC 50/50/700

Vægtudmåling
Antal kg 6,6% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1400-1200 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18,0
Rumfangsudmåling
Antal liter 6,6% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1500 14,3 14,6 14,8 15,1 15,4 15,6
1600 13,4 13,7 13,9 14,2 4,4 14,6
1700 12,6 12,9 13,1 13,3 13,5 13,8
1800 11,9 12,1 12,4 12,6 12,8 13,0
1900 11,3 11,5 11,7 11,9 12,1 12,3

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 6,6% kalkmørtel med vådrumvægt på 1600 kg/m3 og et vandindhold på 14% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 17,1 kg 6,6% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 13,9 liter 6,6% kalkmørtel


Go back to the regular design...