Title: KC 60/40/850
Subtitle:
Author:

KC 60/40/850

Blanding af kalkcementmørtel KC 60/40/850

Vægtudmåling
Antal kg 6,6% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1400-1200 25,0 25,5 25,9 26,4 26,9 27,3
Rumfangsudmåling
Antal liter 6,6% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)
Kalkmørtlens vådrumvægt Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten
kg/m3 10% 12% 14% 16% 18% 20%
1500 21,7 22,1 22,5 22,9 23,3 23,6
1600 20,3 20,7 21,0 21,4 21,9 22,2
1700 19,1 19,5 19,9 20,2 20,6 20,9
1800 18,1 18,4 18,7 19,0 19,4 19,7
1900 17,1 17,5 17,7 18,1 18,3 18,7


1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.
Eksempel:
For en 6,6% kalkmørtel med vådrumvægt på 1500 kg/m3 og et vandindhold på 14% er blandingsforholdet efter:
Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 25,9 kg 6,6% kalkmørtel
Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 22,5 liter 6,6% kalkmørtel


Go back to the regular design...