Title: KC-mørtler
Subtitle:
Author:

KC-mørtler

Kalkcementmørtel har både kalk og cement som bindemiddel, og under hærdningen foregår to forskellige hærdningsprocesser samtidigt. De to bindemidler kan inden for ret vide grænser fremhæve og undertrykke de mørtelegenskaber, som er karakteristiske for hvert af bindemidlerne.
Cementen vil hærdne, selv om vandindholdet i mørtlen er for stort til kalkens karbonatisering, og er vandindholdet for lavt, kan det gavne cementens hærdning, da der frigøres vand ved kalkens karbonatisering. Det skal dog understreges, at kalk kun opnår en mærkbar hærdning, når vandindholdet er mellem 0,5 og 7 vægt%.
I kalkcementmørtel skal mindst 35% af bindemidlet være cement (cementtallet større end 35).

 

Trykstyrke
Som referencer ved angivelse af receptmørtels vejledende trykstyrke, såfremt delmaterialerne opfylder kravene i DS/INF 167:2008, kan trykstyrken i efterfølgende tabel anvendes:
Relation mellem mørtels trykstyrke fm, bøjningstrækstyrke, fm,t og blandingsforhold bestemt efter tørmasse:

  Blandingsforhold Min. trykstyrke Min. bøjnings-trækstyrke
    MPa MPa
Kalkcementmørtel KC 60/40/850 ML 0,8 ML 0,2
Kalkcementmørtel KC 50/50/700 ML 1,8 / MC 0,9 ML 0,5 / MC 0,25
Kalkcementmørtel KC 35/65/650 MC 2,0 MC 0,6
Kalkcementmørtel KC 20/80/550 MC 4,5 MC 1,4


Såfremt de anførte krav ikke er opfyldt, eller såfremt eventuelle tilsætningsstoffer medregnes, må relation mellem mørteltrykstyrke og blandingsforhold fastlægges ved forsøg.
For funktionsmørtel skal muremørtlens trykstyrke fm deklareres af producenten på basis af middelværdi.


Go back to the regular design...